ZLTO

Project: Green Urban Solutions

In Nederland is een toenemend belang voor Green Urban Solutions. Steden in Nederland kampen met de negatieve effecten van fijnstof en het hitte-eilandeffect. Daarnaast is, in de Nederlandse context, als gevolg van klimaatverandering sprake van een gemiddelde temperatuurstijging, toename van neerslag en een toename van extreme buien. Green Urban Solutions zoals groene daken, groene gevels, indoor groen en bodem groen kunnen het hitte-eiland effect onderdrukken, kunnen fijnstof afvangen en kunnen een rol spelen in de stedelijke waterberging. Bovendien leveren Green Urban Solutions een bijdrage aan het welbevinden van mensen en de leefbaarheid in steden.

Het doel van deze afstudeeropdracht was het ontwikkelen van drie businessmodellen van Green Urban Solutions en een advies voor het betrekken van stakeholders (waaronder bomen- en plantenkwekers) om deze business modellen te versterken en te verwezenlijken.