Witteveen + Bos

Project: Waterhuishoudingsplan ‘de Contreie’ te Oosterhout

De Contreie is een nieuwe woonwijk te Oosterhout, volop omringd door groen. Voor dit gebied is een waterhuishoudkundig- en rioleringsplan opgesteld. Het waterbeheer in de stedelijke omgeving is een belangrijk speerpunt in het huidige waterbeleid. Naast waterschappen, provincies en de Rijksoverheid krijgen de gemeenten een steeds belangrijkere rol in het stedelijk waterbeheer. Met name de koppeling met de ruimtelijke inrichting is een aspect wat hierbij een belangrijke rol speelt.

Voor dit gebied is een ontwerp gemaakt dat hemelwater op eigen terrein verwerkt volgens de trits vasthouden, bergen en afvoeren. Naast het waterkwantiteitsvraagstuk is ook gekeken naar bevordering van de waterkwaliteit.