Gemeente Werkendam

Project: Gemeente Werkendam naar energieneutraal

Belangrijk voor duurzame ontwikkeling is het tegengaan van afwenteling van problemen in tijd en ruimte. Met andere woorden: toekomstige generaties en andere regio’s of delen van de wereld mogen geen schadelijke effecten ondervinden van de activiteiten die in gemeente Werkendam uitgevoerd worden. Een duurzame gemeente is aantrekkelijk voor mensen om te wonen, werken en recreëren, zowel nu als in de toekomst.

Gemeente Werkendam wil een duurzame gemeente zijn en actief bijdragen aan een schonere, gezondere leefomgeving. Gemeente Werkendam wil tevens bijdragen aan een duurzame samenleving en sluit hiertoe aan op de landelijk afgesproken doelstellingen van energie- en klimaatbeleid. Doelstelling van de gemeente is de realisatie van 20% duurzaam opgewekte energie in 2020. Naast de opwekking van duurzame energie streeft Gemeente Werkendam naar een reductie van 30% CO2. Om te komen tot realisatie van deze doelstelling zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Onderdeel van dit plan vormde de realisatie van een gemeentelijke zonne-energiecentrale en de inpassing van windenergie.