Wageningen Universiteit

Project: The processing of palm oil residues, Colombia

Colombia zoekt een waardevolle bestemming voor bijproducten van de teelt van onder andere oliepalm, suikerriet, bananen en koffie. In samenwerking met Wageningen UR Food & Biobased Research is onderzocht hoe biomassa het best benut kan worden. Bioraffinage tot tweede generatie transportbrandstoffen en chemicaliën was het belangrijkste doel.

Veel biomassa ligt weg te rotten en wasemt broeikasgassen uit. Of het wordt heel inefficiënt ingezet voor energieproductie om de extractiefabriek te laten draaien. Als die lokale energieproductie efficiënter wordt gemaakt kunnen veel bijproducten voor andere toepassingen worden gemobiliseerd. Op korte termijn kunnen Colombiaanse plantages aanpassingen doen om de biomassa geschikt te maken voor verbranding in energiecentrales. Lokaal kunnen fabrieken neergezet worden om pellets te produceren van de reststromen. Dit verhoogt de energiedichtheid van de biomassa waardoor efficiënt transport en opslag mogelijk wordt. Op langere termijn – vijf tot tien jaar – zal het ook haalbaar worden om bijvoorbeeld pyrolyseolie, polymelkzuur of ethanol en chemicaliën van de bijproducten te maken en om de lignine hoogwaardig toe te passen.

Een belangrijk onderdeel van het biomassavalorisatie-project was de ontwikkeling van een bioraffinagemodel. Dit model geeft onder meer inzicht in kosten en baten, toevoer en afvoer van nutriënten en zaken die nodig zijn om te voldoen aan internationale (duurzaamheids-)certificering.