Suiker Unie

Project: Kansen op het gebied van duurzame ontwikkeling binnen Suiker Unie

Suiker Unie wil de beste zijn in het optimaal en duurzaam tot waarde brengen van alle componenten van de suikerbiet, voor haar klanten, telers en medewerkers. Het doel van Suiker Unie is klimaatbeheersing en het sluiten van kringlopen in combinatie met de biobased economy. Daarbij worden op termijn producten gebaseerd op fossiele olie vervangen door producten die gemaakt zijn uit hernieuwbare grondstoffen, bijvoorbeeld uit de lokale landbouw. Verder streeft Suiker Unie naar hogere opbrengsten per hectare zodat schaarse grondstoffen zowel voor voeding, energie als chemie worden gebruikt.

Het doel van deze opdracht was het uitbrengen van een adviesrapport over de kansen van het bedrijf binnen duurzame ontwikkeling. Dit op het gebied van interne bedrijfsprocessen optimaliseren tot het produceren van bio-energie.