OCAMAS

Project: Diverse projecten

OCAMAS zet zich in Suriname in voor ontwikkelingswerk in het binnenland van Suriname. De afgelopen jaren is Suriname geconfronteerd met ernstige milieuproblemen op het gebied van:

-Gebrekkige drainage systemen voor afvalwater;
-inadequate vuilophaal en –verwerking;
-ongecontroleerde schelp- en zandafgravingen;
-kwikvervuiling van bodem en waterwegen;
-ongecontroleerde lozing van industrieel afval.

Binnen OCAMAS heb ik projecten opgezet in het binnenland van Suriname op het gebied van educatie, duurzame energie, landbouw en water- en voedselvoorziening.

Partners: UNICEF, TNO, GVEP, IDB & UKaid