Heyde Hoeve

Project: Optimisation of the anaerobic digestion of agricultural resources

Heyde Hoeve is een coöperatie van varkensboeren met aandacht en zorg voor het dier en behoud van de natuurlijke omgeving. In de stallen van de Heyde Hoeve wordt mest opgevangen en door middel van covergisting in een biogasinstallatie omgezet in groene stroom.

Covergisting is een vorm van mestbewerking. Bij covergisting worden door middel van een anaeroob dissimilatieproces koolhydraten door micro-organismen omgezet. Andere bewerkingsvormen zijn bijvoorbeeld verbranden, composteren, drogen en korrelen van mest. Bij covergisting wordt mest van dieren samen met een ander organisch product vergist. Dit andere product (coproduct) komt vaak uit de land- en tuinbouw of de (vee)voedingsindustrie.

Voor de Heyde Hoeve is een inventarisatie gemaakt van de huidige coproducten om de optimale verhouding tussen de coproducten te verkrijgen. Hiermee kan de opbrengst van de biogasproductie verhoogd worden.