HAS Hogeschool

Project: The role of green roofs in sustainable development

De belangstelling voor groene daken neemt toe. Dit komt vooral door de recente ervaringen met extreme buien en de groeiende aandacht voor klimaatadaptatie. Groendaken hebben in deze zeker een potentieel. De vraag is echter in welke mate groendaken een rol spelen in duurzame (stedelijke) inrichting. De huidige kennis over groene daken is voornamelijk gebaseerd op onderzoeken en publicaties uit het buitenland. Deze onderzoeken hebben sterk uiteenlopende onderwerpen, zoals constructieve veiligheid, hydrologie, isolerende werking of biodiversiteit. De resultaten hiervan zijn niet één op één over te zetten voor de Nederlandse situatie, door verschillen in doelen, dakopbouw, meetopzet, meetperioden of klimaat. De laatste jaren krijgt de hydrologische werking van groene daken meer aandacht. In publicaties en productinformatie wordt hierover veel beweerd. Bijvoorbeeld dat 50 tot 90% van de totale neerslag op een groendak niet tot afstroming komt. Maar dergelijke informatie is te beperkt onderbouwd om de aanleg van groene daken om hydrologische redenen te stimuleren. Daarvoor is meer relevante productinformatie nodig over de werking ervan.

Het doel van deze opdracht was het ontwerpen en ontwikkelen van een testopstelling waarmee de functionaliteit en eigenschappen van verschillende soorten groendaken kunnen worden vastgesteld. De proefopstelling (Green Roof Innovation Testing Laboratory) is gerealiseerd op het dak van de HAS Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch.