ChristenUnie

Project: Slim voor de toekomst; Schouwen-Duiveland duurzaam

Momenteel leeft het westen in grote welvaart. De druk op de draagkracht van de aarde en op mensen neemt toe. Dat vraagt om bezinning of de manier waarop we leven in de toekomst is vol te houden. Is ons leven duurzaam? Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Dit heeft als risico dat het begrip aan betekenis verliest. Het is van belang om de term duurzaamheid in het juiste perspectief te zien. Duurzaamheid is een kwaliteitsbegrip. Bij duurzaamheid gaat het om de aanwezigheid en continueerbaarheid van kwaliteit van leven voor mens en aarde, gericht op langere termijn. Juist in de huidige tijd van economische crises is het belang van verstandige, innovatieve en duurzame economische ontwikkeling groot. De huidige economische crisis staat niet los van de met duurzaamheid verbonden terreinen van voedselzekerheid en migratiestromen, energietransitie en uitputting van grondstoffen, afval- en emissiegrenzen en klimaatontwikkelingen.

ChristenUnie zet koers naar een duurzame en innovatieve economie. Een economie die ruimte geeft aan ondernemers door een gunstig vestigings- en investeringsklimaat en tegelijkertijd oog heeft voor het belang van de samenleving op langere termijn, voor het draagvlak van de schepping en voor rechtvaardige verhoudingen wereldwijd. Als consultant Milieu & Duurzaamheid adviseer ik over kansen voor dit gebied. De thema’s zijn veelzijdig zoals afval, bouw, duurzame energie, mobiliteit en zorg.