Brabant Water

Project: Phosphate removal by recirculating iron sludge

Bij de productie van drinkwater komt ijzerslib vrij. Grondwater bevat ijzer, dat bij de beluchtingsstap in de drinkwaterzuivering wordt omgezet in ijzer(hydr)oxide en neerslaat. Bij de zuivering van oppervlaktewater wordt ijzer juist vaak toegevoegd als coagulatiemiddel, meestal in de vorm van ijzer(III)chloride, dat tijdens de zuivering als ijzer(hydr)oxide neerslaat.

Het ijzeroxide uit ijzerslib kan nuttig worden ingezet om fosfaat in de bodem te binden of uit oppervlaktewater te filteren. Te veel fosfaat in de bodem of in oppervlaktewater draagt bij aan eutrofiëring en is slecht voor natuur en milieu. Zo is blauwalg in de zomer vaak een gevolg van te veel fosfaat in het water. IJzerslib gebruiken om fosfaatconcentraties te verlagen heeft dus een dubbele functie: de voormalige ‘afvalstof’ ijzerslib krijgt een nuttige toepassing en het gehalte beschikbaar fosfaat wordt verlaagd.

Het onderzoek richtte zich op bodembehandeling met (nat) ijzerslib als goedkoper alternatief voor het afgraven van fosfaatrijke gronden bij duurzame natuurontwikkeling. Het ijzer gaat een stevige chemische verbinding aan met het fosfaat, waardoor het niet meer ter beschikking komt voor de vegetatie. Een andere toepassing is de verwijdering van zwavel uit gassen met behulp van ijzerslib.