Anton de Kom Universiteit

Project: Kansen voor een duurzame energietransitie in Suriname
Project: Opportunities for Grid-tied and Bimodal solar energy systems in Suriname

Het merendeel van de elektriciteit in Suriname wordt al sinds de jaren zestig opgewekt door een waterkrachtcentrale. In augustus 2014 kwam het land door droogte in het binnenland zonder stroom te zitten: het waterpeil van het stuwmeer stond te laag. Hoewel het land uitermate geschikt voor duurzame energietoepassingen, blijkt in de praktijk dat de transitie naar duurzame energie niet plaatsvindt. In samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een duurzame energietransitie binnen Suriname. Met name de potentie van autonome zonne-energiesystemen zijn onderzocht. Voor het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is een implementatieplan opgesteld om te komen tot een duurzame energietransitie. In opdracht van Staatsolie (nationale oliemaatschappij) is een pilot-zonnecentrale gebouwd.